Nhiều hoạt động trong Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
  
Cập nhật:06/10/2022 9:19:50 SA

Ngày 05/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 362/KH-UBND tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  Nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước; Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ lấy Ngày Chuyển đổi số quốc gia là ngày 10 tháng 10 hằng năm. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022.

Theo đó, nội dung phát động các sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 gồm: Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội, trang/cổng thông tin điện tử; các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức khác nhau như: chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, các hoạt động cộng đồng…, đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia. Thúc đẩy các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tổ chức các hoạt động hưởng ứng, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác như các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do các doanh nghiệp trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách. Tổ chức ra mắt, giới thiệu các ấn phẩm về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, thúc đẩy sử dụng sách điện tử, sách số, ứng dụng đọc sách...

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 362/KH-UBND tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối