Ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
  
Cập nhật:18/04/2019 10:06:23 SA

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) của ngành y tế nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ của môi trường, biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới hệ thống y tế và sức khỏe, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

Cụ thể, đến năm 2030, sẽ xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách của ngành y tế trong công tác ứng phó với BĐKH; nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ y tế và cộng đồng trong việc bảo vệ sức khoẻ và ứng phó với BĐKH; tăng cường khả năng ứng phó với BĐKH của hệ thống y tế, ưu tiên hệ thống y tế cơ sở. Tầm nhìn đến năm 2050, công tác ứng phó với BĐKH được tích hợp vào các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch từng giai đoạn và hàng năm của ngành y tế. Đảm bảo hệ thống y tế có đủ năng lực, nguồn lực để ứng phó một cách chủ động và hiệu quả đối với các tác động của BĐKH đến sức khỏe; Năng lượng xanh, năng lượng tái tạo được sử dụng phổ biến nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong các cơ sở y tế.

Theo đó, Kế hoạch cũng đã đề ra một số giải pháp cho từng nhiệm vụ về cơ chế chính sách và tổ chức quản lý; Truyền thông, giáo dục và đào tạo nâng cao năng lực; Xây dựng, nhân rộng các mô hình ứng phó với BĐKH và các hiện tượng thời tiết cực đoan; Tăng cường nghiên cứu khoa học; Hợp tác quốc tế và xã hội hóa; Giải pháp về tài chính; Kiểm tra, giám sát và đánh giá.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối