Nâng cao trách nhiệm và năng lực trong hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:14/02/2020 10:46:57 SA

Ngày 13/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị về công tác bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ cũng như nâng cao năng lực trong hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của các tổ chức ứng phó trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào 4 nội dung chính là: Tổ chức đào tạo, tập huấn về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân và thực hiện bài tập thảo luận một số tình huống trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân về hướng dẫn lập phương án tìm kiếm và thu hồi nguồn phóng xạ, thực hành thu hồi nguồn phóng xạ.Tổ chức luyện tập kết nối thông tin liên lạc giữa các tổ chức ứng phó. Tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực trong công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” (bao gồm lồng ghép nội dung cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế). Thực tập phối hợp với chính quyền địa phương (UBND huyện/ thị xã/ thành phố Huế) trong công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối