Nâng cao nhận thức của phụ nữ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ
  
Cập nhật:13/02/2020 10:59:48 SA

Ngày 12/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2020.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ và của mọi tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tiến đến thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, giảm khoảng cách giới và nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp liên ngành thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về bình đẳng giới nhằm góp phần thực hiện thành công chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; tạo bước thuận lợi để tiếp tục tiến tới đạt được các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, Kế hoạch tập trung triển khai các nội dung sau: Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Chỉ đạo thúc đẩy bình đẳng giới ở những địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới; Cung cấp dịch vụ trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; Tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động); Tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối