Nâng cao năng lực quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:13/12/2019 2:19:51 CH

Trong thời gian qua, hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng một phần nhu cầu về số liệu, thông tin phục vụ công tác bảo vệ môi trường, xây dựng các báo cáo môi trường và đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên cơ sở vật chất hệ thống quan trắc chưa đồng bộ. Để phát triển và kiện toàn hệ thống quan trắc môi trường, phục vụ kịp thời cho việc phát hiện, đánh giá và xử lý ô nhiễm môi trường, công khai thông tin cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9555/UBND-TN ngày 13/12/2019, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Xây dựng Kế hoạch quan trắc trên phạm vi toàn tỉnh; xác định số lượng, vị trí điểm quan trắc phù hợp với nội dung quan trắc.

- Hoàn thiện hệ thống kết nối, ứng dụng cập nhật dữ liệu quan trắc từ điểm quan trắc đến Trung tâm điều hành đảm bảo trình tự, phương pháp và tính pháp lý số liệu quan trắc.

- Đầu tư hoàn thiện hệ thống quan trắc cố định và hệ thống quan trắc di động. Hệ thống quan trắc di động trên cơ sở quan trắc trực tiếp định kỳ, tăng mật độ quan trắc định kỳ gấp 3 – 4 lần so với hiện tại đối với khu vực cần giám sát chất lượng không khí , nước, chất thải.

- Xây dựng lộ trình thực hiện quan trắc cố định, tự động liên tục tại các khu vực và lĩnh vực cần giám sát. Thực hiện đầy đủ, nghiêm về lắp đặt quan trắc tự động đối với các đối tượng đã được quy định theo pháp luật và một số đối tượng cần yêu cầu thực hiện do đặc thù của thành phố môi trường, văn hóa ngay khi phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM).

- Nguyên tắc đánh giá chất lượng và cung cấp thông tin môi trường: đánh giá chất lượng môi trường thông qua dữ liệu, cập nhật thường xuyên, liên tục, công khai kết quả định kỳ trực tiếp đến người dân.

- Nội dung thông tin số liệu quan trắc tùy thuộc vào đối tượng cung cấp phù hợp, dễ tiếp cận, theo dõi. So sánh chỉ số để đánh giá diễn biến, chất lượng môi trường.

- Phương thức, nguồn vốn đầu tư: đầu tư từ ngân sách nhà nước đối với những khu vực cần giám sát môi trường cấp bách, khuyến khích đầu tư theo hình thức PPP, đầu tư tư – quản trị công, nhà nước thuê dịch vụ quan trắc.     

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối