Nâng cao năng lực của phụ nữ trong xây dựng mô hình sinh kế bền vững dựa vào quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước
  
Cập nhật:12/08/2022 2:12:37 CH

Ngày 11/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1925/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Nâng cao năng lực của phụ nữ trong xây dựng mô hình sinh kế bền vững dựa vào quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước ở thượng nguồn sông A Sáp thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam” do tổ chức Stichting Oxfam Novib (OXFAM NOVIB - Hà Lan) tài trợ trị giá 4.111.145.880 VNĐ (Bốn tỷ, một trăm mười một triệu, một trăm bốn lăm nghìn, tám trăm tám mươi đồng chẵn).

Dự án nhằm thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước nhằm đảm bảo sinh kế hộ gia đình trong lĩnh vực thuỷ sản; Tăng cường sự tham gia của cộng đồng ven sông vào quá trình quản trị tài nguyên nước bền vững; Tăng cường sự hợp tác của tất cả các bên liên quan (cả khối công và tư) trong phát triển mô hình phát triển sinh kế bền vững dựa vào tự nhiên. Theo đó, các kết quả chính của dự án gồm có: năng lực của cộng đồng trong quản trị nước và thủy sản (đặc biệt là phụ nữ) được nâng cao, thông qua: nghiên cứu, các chuỗi tập huấn, các chuyến tham quan học tập, các buổi chia sẻ kinh nghiệm…; Mô hình đồng quản lý thuỷ sản bền vững với sự tham gia của phụ nữ đi vào vận hành trên thực tế, thông qua Hợp phần 2 về Phát triển sinh kế địa phương với sự tham gia của phụ nữ; Hợp tác giữa các bên trong hỗ trợ sinh kế bền vững được hình thành, duy trì và phát triển, thông qua các buổi tham vấn với các bên liên quan, các chương trình với sự tham gia của nhiều bên - đặc biệt Hội phụ nữ các cấp và Uỷ ban nhân dân huyện - như Chương trình Tiếng nói của Phụ nữ và Cuộc thi Sáng kiến sinh kế dựa vào quản trị nước bền vững.

Quyết định nêu rõ, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (CSRD) tiếp nhận và thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối