Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
  
Cập nhật:06/10/2021 1:47:25 CH

Thực hiện Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, ngày 05/10/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9243/UBND-VH chỉ đạoThủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, giải pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; chủ động phương án phòng, chống dịch của từng địa phương theo nguyên tắc đánh giá mức độ nguy cơ tại cộng đồng từ nay đến cuối năm 2021.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc xin,... phục vụ phòng, chống dịch phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát. Nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong việc mua sắm, sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin.

Công văn nêu rõ, Sở Y tế chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng quy trình, nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan. Không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào khác trong việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật dữ liệu tiêm vắc xin đồng bộ với công tác tiêm chủng, báo cáo số liệu tiêm chủng kịp thời về Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối