Năm 2025: phấn đấu 90% Trạm y tế xã/phường/thị trấn triển khai bốc thuốc Y học cổ truyền tại trạm
  
Cập nhật:26/01/2021 10:16:06 SA

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình phát triển Y, Dược cổ truyền, kết hợp Y dược cổ truyền với Y dược hiện đại đến năm 2030; ngày 23/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc phát triển Y dược cổ truyền, kết hợp Y dược cổ truyền với Y dược hiện đại của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 với mục tiêu chung là phát triển toàn diện Y dược cổ truyền, tăng cường kết hợp Y dược cổ truyền với Y dược hiện đại nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Cụ thể, đối với mục tiêu “Phát triển toàn diện y dược cổ truyền từ tuyến tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về YDCT”, phấn đấu đến năm 2025, phát triển Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh thành Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng; Phục hồi mô hình Viện Thái Y; 50% Trung tâm Y tế huyện, thành phố có khoa Y dược cổ truyền tách riêng biệt đối với khoa Phục hồi chức năng; có 90% Trạm y tế xã/phường/thị trấn triển khai bốc thuốc Y học cổ truyền tại trạm, 90 % Trạm triển khai hướng dẫn sử dụng thuốc nam trong công tác điều trị bệnh. Đến năm 2030: Phát triển Viện Thái Y trên nền tảng của Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng; 100% Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố có khoa Y dược cổ truyền tách riêng biệt đối với khoa Phục hồi chức năng; 100% Trạm y tế xã/phường/thị trấn triển khai bốc thuốc y học cổ truyền tại trạm, 100 % Trạm triển khai hướng dẫn sử dụng thuốc nam trong công tác điều trị bệnh...

Với mục tiêu “Kết hợp Y dược cổ truyền với Y dược hiện đại”, đến năm 2025, Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh theo phân hạng của bệnh viện; 100% cán bộ được đào tạo, cập nhật kiến thức sử dụng trang thiết bị hiện đại (theo từng lĩnh vực chuyên khoa) phục vụ khám, chữa bệnh; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Y dược cổ truyền tuyến tỉnh được đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất chế phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu; các thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền sản xuất tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng trên địa bàn tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Đến năm 2030: Bệnh viện đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng được đầu tư trang thiết bị bào chế, sản xuất các dạng bào chế hiện đại thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, sản xuất tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng trên địa bàn tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả; 100% Bác sỹ Y học cổ truyền được đào tạo liên tục, đào tạo chuyên sâu sau đại học các chuyên khoa về Y học hiện đại; tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh, số lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có lồng ghép giữa Y dược cổ truyền với Y dược hiện đại.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối