Năm 2021: Phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 16.000 lao động
  
Cập nhật:08/04/2021 8:57:15 SA

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của Ủban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ngày 07/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

Phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 16.000 lao động, trong đó: Tạo việc làm thông qua phát triển các ngành kinh tế của tỉnh cho trên 11.500 lao động; Hỗ trợ tạo việc làm cho trên 2.500 lao động thông qua các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm; Phấn đấu đưa 1.800 người - 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng lao động ngành du lịch, dịch vụ và giảm lao động ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản theo tỷ lệ lao động trong ngành du lịch, dịch vụ 42,1%; công nghiệp - xây dựng 32,1% nông, lâm nghiệp, thủy sản 25,8%. Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 67%. Phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới mức 2,3%.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo việc làm; Phát triển mạng lưới doanh nghiệp, doanh nhân và nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn chính sách tín dụng việc làm; Phát triển thị trường lao động và các hoạt động kết nối cung-cầu lao động ở trong nước, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp để gắn kết với công tác giải quyết việc làm; Truyền thông, nâng cao năng lực thực hiện chương trình.

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối