Năm 2020: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5% so với năm 2019
  
Cập nhật:20/02/2020 2:49:16 CH

Ngày 19/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Năm 2020 - tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%, tương ứng giảm 1.480 hộ nghèo so với năm 2019; 100% các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định; Đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định...

Theo đó, kế hoạch sẽ triển khai các nội dung sau: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020; Các chính sách giảm nghèo chung; Các chính sách giảm nghèo đặc thù.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối