Năm 2020: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 16.800 - 17.000 lao động
  
Cập nhật:20/02/2020 2:27:38 CH

Trên cơ sở kết quả thực hiện Chương trình việc làm năm 2019, ngày 19/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình việc làm năm 2020.

Kế hoạch phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau: Giải quyết việc làm cho 16.800 - 17.000 lao động (trong đó: Thông qua phát triển các ngành kinh tế của tỉnh, phát triển doanh nghiệp tạo việc làm cho 13.000 lao động; Hỗ trợ tạo việc làm cho 2.000 lao động thông qua các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm; Phấn đấu đưa từ 1.800 - 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồn). Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%. Phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 2%.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện:

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư để tạo việc làm

- Phát triển mạng lưới doanh nghiệp, doanh nhân và thực hiện tốt chính sách tín dụng việc làm để tạo việc làm mới

- Hỗ trợ phát triển thị trường lao động và các hoạt động kết nối cung- cầu lao động ở trong nước, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm

- Truyền thông, nâng cao năng lực thực hiện chương trình.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối