Năm 2020: Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT để khám, chữa bệnh
  
Cập nhật:19/02/2020 4:31:09 CH

Nhằm phát huy vai trò, kinh nghiệm của người cao tuổi, nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi; cũng như lồng ghép, triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2020 của tỉnh

Kế hoạch phấn đấu 50% người cao tuổi có khả năng tham gia hoạt động kinh tế và có nhu cầu được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất. Phấn đấu 80% xã, phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động Quỹ phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn và 100% người cao tuổi có thẻ BHYT để khám, chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng.

Theo đó, kế hoạch sẽ triển khai các nội dung chính sau: 

Tạo điều kiện cho người cao tuổi còn sức khỏe tham gia sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập; hỗ trợ cho người cao tuổi nghèo, người cao tuổi trực tiếp sản xuất kinh doanh các đối tượng chính sách có nhu cầu được vay vốn từ nguồn vốn ưu đãi của địa phương và nguồn vốn cho vay từ nguồn quỹ quốc gia về việc làm theo kế hoạch hàng năm của địa phương.

Hướng dẫn thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, sắp xếp lại các Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đã được thành lập trước đây hoạt động theo Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở cộng đồng theo hướng dẫn tại Thông tư số 35/2011/TT-BYT của Bộ Y tế; Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2022.

Tăng cường thời lượng phát sóng chuyên mục về người cao tuổi trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Hướng dẫn Đài phát thanh- Truyền hình cấp huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng chuyên mục về người cao tuổi tại địa phương.

Nhân rộng 10 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại 10 xã, phường, thị trấn qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác xây dựng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Ban công tác người cao tuổi và người khuyết tật tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, UBND huyện Phong Điền tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020 theo hướng dẫn của Trung ương.

Tổng kết, đánh giá Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối