Theo đó, Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế là 6%/năm áp dụng đối với các khoản vay tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế kể từ ngày 16/5/2019 

Đối với từng dự án cụ thể, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh quyết định mức lãi suất cho vay nhưng không được thấp hơn mức cho vay tối thiểu tại quy định nêu trên.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.