Miễn tiền nước tại các cơ sở cách ly tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
  
Cập nhật:21/05/2020 10:51:29 SA

Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 4155/UBND-TC về việc miễn tiền nước tại các cơ sở cách ly tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tính từ thời điểm cấp có thẩm quyền quyết định thành lập đến hết ngày 31/3/2020. 

Đồng thời, giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế lập danh sách các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt theo quy định./.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối