Kiện toàn Tổ công tác Giám sát các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:13/05/2019 3:39:16 CH

Theo Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ công tác giám sát các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (được thành lập theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh) được kiện toàn do Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng; Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Tổ trưởng thường trực và Ông Nguyễn Đại Vui - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó tổ trưởng.

Các thành viên gồm có: Ông Phan Văn Thông - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Hoàng Hải Minh - Giám đốc Sở Xây dựng; Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Tài chính; Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Hồ Sỹ Nguyên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Hoàng Tiến Minh - Giám đốc BQL Khu vực phát triển đô thị; Ông Lê Văn Tuệ - Phó Trưởng ban BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh: kiêm Trưởng bộ phận giúp việc. Ngoài các thành viên nêu trên, tùy theo các dự án cụ thể, Tổ công tác mời thêm Chủ tịch UBND cấp huyện, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị có liên quan tham gia dự họp như thành viên chính thức của Tổ.

Tổ công tác Giám sát các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh và Quy chế hoạt động của Tổ công tác.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế các nội dung có liên quan tại Điều 1, Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2018 và Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối