Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh
  
Cập nhật:17/05/2019 11:14:47 SA
Theo Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế được kiện toàn do Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch hội đồng. Thường trực Hội đồng là Ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính. 
Các thành viên hội đồng gồm: Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Phước Bửu Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Phạm Minh Kiên, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối