Kiện toàn Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:05/12/2019 1:39:37 CH

Nhằm tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp và doanh nhân, ngày 05 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký phê duyệt Quyết định số 3129 /QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội đồng)     

Theo đó, Hội đồng sẽ do Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Phan Thị Hồng Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng. 

Các thành viên gồm có: Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Lương Bảy, Phó Giám đốc Sở Công Thương; Ông Hoàng Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Hồ Dần, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Ông Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Ông Hà Văn Khoa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Ông Ngô Bình Tú, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Ông Nguyễn Xuân Tiếu, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Ông Dương Tuấn Anh, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; Ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối