Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:04/08/2021 8:56:35 SA

Theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế được kiện toàn như sau:

Chủ tịch Hội đồng là Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng gồm có: Bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Phan Đỗ Quốc Hùng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, thành viên Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Ông Lê Minh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ông Dương Quang Bằng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ông Hoàng Nhất Đông, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ông Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ông Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tổ Thư ký Hội đồng: Ông Đoàn Trọng Minh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; Bà Đinh Thị Hiền, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; Ông Lê Diên Hải, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; Ông Nguyễn Đường, Chuyên viên Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối