Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:11/05/2019 8:20:16 SA

Theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế được kiện toàn, do Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng và Bà Phan Thị Hồng Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng và 12 thành viên khác.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

Quyết định số 1100/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018 và Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối