Kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh
  
Cập nhật:21/10/2020 12:48:29 CH

Theo Quyết định số 2604/QĐ-UBND ban hành ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh, Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp tỉnh được kiện toàn như sau:

Chủ tịch Hội đồng là Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ. Thành viên Thường trực Hội đồng: Ông Phan Đỗ Quốc Hùng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Các thành viên Hội đồng gồm có: Bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Bùi Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh; Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Hoàng Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Huỳnh Công Quảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Hội đồng có nhiệm vụ xét duyệt công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh khi xét tặng: Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

 www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối