Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh
  
Cập nhật:09/10/2020 4:18:15 CH

Theo Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh được kiện toàn như sau:

Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch thường trực: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Hoàng Công Quảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách đào tạo và 26 ủy viên là đại diện của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh. Xây dựng kế hoạch, đề án về giáo dục quốc phòng và an ninh trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp dưới phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3; chức sắc tôn giáo; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật hàng năm khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp thông tin về giáo dục quốc phòng và an ninh. 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối