Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ xác minh xác nhận người có công tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:01/04/2020 11:14:20 SA

Theo Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo và Tổ xác minh xác nhận người có công tỉnh Thừa Thiên Huế được kiện toàn như sau:

Trưởng ban Chỉ đạo là Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Trưởng ban: Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ông Hoàng Văn Nhân, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

Các Thành viên bao gồm Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng Ban chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ông Phùng Lâm Xuân Thi, Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải; Ông Bùi Như Ý, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Ông Hoàng Hữu Xuyến, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; Ông Trần Văn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh; Ông Trịnh Túc, Phó Chủ tịch Hội tù yêu nước tỉnh; Bà Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư tỉnh đoàn.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trong việc xác nhận người có công theo đúng quy định tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 02/ 7/ 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối