Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:28/07/2021 4:30:11 CH

Theo Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo) được kiện toàn như sau:

Trưởng ban: Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực: Ông Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phó Trưởng ban: Ông Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Lê Hữu Hùng, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng 33 ủy viên là đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án, dự án đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và mở rộng hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy-04/10” hằng năm, giai đoạn; chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối