Kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh
  
Cập nhật:29/08/2019 3:09:19 CH

Theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành vào ngày 29/8/2019, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban chỉ đạo tỉnh) được kiện toàn như sau: Trưởng ban là Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực: Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Ủy viên thường trực: đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ông Lê Xuân Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phong trào tỉnh.và 25 ủy viên là đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng sống văn hóa” tỉnh Thừa Thiên Huế.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối