Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh
  
Cập nhật:17/09/2021 2:34:31 CH

Theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ do Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Đặng Hữu Phúc - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.Các Phó Trưởng Ban: Ông Phan Lương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Ông Phan Quốc Sơn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bà Trần Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Các thành viên gồm có: Bà Phan Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và XHÔng Nguyễn Văn Khiết - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Đoàn Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Huy Hiển - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Bà Phan Thùy Dương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Ông Hoàng Phước Nhật - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Lê Văn Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Hồ Xuân Trăng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Ông Nguyễn Hữu Lạc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ông Dương Quang Bằng - Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bà Trần Thị Minh Nguyệt  - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Ông Phan Xuân Nam - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Bà Hoàng Thị Phương Hiền - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn.

Ban có nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn. Đưa các vấn đề về giới vào quá trình xây dựng và thực hiện  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Xây dựng, triển khai kế hoạch truyên truyền, tập huấn và đánh giá kết quả thực hiện về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Kiểm tra tình hình thực hiện luật pháp, chính sách đối với phụ nữ và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các địa phương, đơn vị. 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối