Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:18/11/2022 4:53:33 CH

Ngày 17/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2786 /QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai  và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Ban Chỉ huy).

Theo đó, Trưởng ban chỉ huy là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Trưởng ban Thường trực: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các Phó Trưởng ban: Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh.

Các Ủy viên gồm có: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở  Công Thương; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Giám đốc Sở Du lịch; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước 1 thành viên Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế và mời 17 thành phần tham gia là đại diện các đơn vị, cơ quan liên quan làm ủy viên khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối