Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh
  
Cập nhật:18/11/2022 10:07:17 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh).

Theo đó, Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh sẽ là Trưởng Ban chỉ đạo. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnhCác Phó Trưởng ban: Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Hoàng Văn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phan Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ông Hoàng Trọng Quý - Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Dương Đình Luân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 29 ủy viên khác là đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quyết định nêu rõ, Công an tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, giúp việc Ban Chỉ đạo 138 tỉnh là Phòng Tham mưu Công an tỉnh và Tổ giúp việc liên ngành (gồm lãnh đạo cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) hoạt động kiêm nhiệm do Trưởng Ban quyết định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối