Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh
  
Cập nhật:18/01/2021 1:41:31 CH

Ngày 18/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh.

Theo đó, Ông Nguyễn Thanh Bình- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ là Trưởng ban chỉ đạo. Phó Trưởng ban: Ông Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế; Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Bà Phan Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các thành viên gồm có: Ông Trương Quý Tùng - Phó Giám đốc Đại học Huế; Bà Hoàng Thị Phương Hiền - Phó Bí thư Tỉnh đoàn TNCSHCM tỉnh; Bà Ngô Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ông Trần Văn Lập - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; Ông Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Hoàng Thanh Phong - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ông Hoàng Văn Nhân - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ông Võ Minh - Phó Cục trưởng Cục Hải Quan tỉnh; Ông Lê Văn Cường - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Ông Hoàng Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư; Ông Hồ Vang - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Du lịch; Ông Phan Hùng Sơn - Phó Giám đốc Sở Công thương; Bà Phan Thùy Dương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; - Ông Nguyễn Huy Hiển - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Nguyễn Văn Khiết - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai và lồng ghép công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh; Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức và chỉ đạo thống nhất công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo mục tiêu, nhiệm vụ chung trên địa bàn tỉnh; Huy động các nguồn lực trên địa bàn và sử dụng có hiệu quả  nguồn kinh phí theo đúng nhiệm vụ được giao.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối