Kiện toàn Ban Chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế
  
Cập nhật:08/10/2020 10:20:33 SA

Ngày 07/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế.

Theo đó, Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ là Trưởng ban chỉ đạo. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND thành phố Huế. Các Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Đại Vui, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Đại Viên, Giám đốc Sở Xây dựng.

Các thành viên gồm có: Ông Phan Quý Phương, Giám đốc Sở Tài chính; Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Phan Văn Thông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; Ông Phan Lê Hiến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt và các nội dung đã cam kết với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) nay là cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công trình, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư (vốn tài trợ và vốn đối ứng).

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối