Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:01/12/2022 8:24:32 SA

Ngày 30/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2898/QĐ-UBND phê duyệt Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh).

Theo đó, Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh sẽ là Trưởng Ban chỉ đạo. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Phó Trưởng ban: mời ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

Ủy viên Thường trực gồm có: Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cùng 28 ủy viên khác là đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Văn hóa và Thể thao.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối