Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021
  
Cập nhật:03/09/2019 3:46:47 CH

Nhằm tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh, ngày 03/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021” của tỉnh Thừa Thiên Huế,

Theo Quyết định, Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ là Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban thường trực là Ông Lê Văn Nguyên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ông Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ông Trần Văn Tuyển, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các ủy viên gồm có: Ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng ban Ban Dân tộc, Ông Lê Hồng Tuyên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ông Phan Văn Quả, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ông Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Huy Thái, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối