Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở
  
Cập nhật:09/10/2020 4:37:38 CH

Ngày 06/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2564/QĐ-UBND phê chuẩn kiện toàn Ban Chỉ đạo Đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở (Ban Chỉ đạo)

Theo đó, Trưởng ban chỉ đạo là Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;  Phó Trưởng ban thường trực: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Nội vụ.

Các Uỷ viên gồm có: Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đồng chí Hoàng Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đồng chí Nguyễn Thiên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; Đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở theo đúng kế hoạch của Trung ương và tỉnh đề ra.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối