Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:26/02/2020 1:38:55 CH

Ngày 26/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 541/QĐ-UBND phê duyệt kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ là Trưởng ban chỉ đạo; Phó Trưởng ban là Ông Hồ Sỹ Nguyên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Nguyễn Đình Khoa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Các thành viên gồm có: Ông Hoàng Việt Cường - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ông Đặng Minh Tiến - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Ông Trần Bá Mẫn - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Lê Bá Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Nguyễn Lương Bảy - Phó Giám đốc Sở Công Thương; Bà Phan Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ông Phan Văn Xuân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Ông Phan Xuân Trung - Phó Chánh Văn phòng, Ban Dân tộc; Ông Nguyễn Hữu Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Ông Nguyễn Duy Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn và Bà Lê Thị Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối