Kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:10/08/2019 8:03:54 SA

Theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành vào ngày 10/8/2019, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế được kiện toàn như sau: Trưởng ban là Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực: Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Các phó Trưởng ban là Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ủy viên thường trực: Ông Trần Bá Trung, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và 21 ủy viên là đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối