Kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch liên quan đến vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị
  
Cập nhật:08/10/2019 2:06:08 CH

Nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và chấn chỉnh tình trạng chậm trễ, thiếu nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện các quy định, quy chế đã được ban hành; ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND về việc kiểm tra và tự kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch liên quan đến vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 01 lần.

Từ ngày 15/10/2019 đến 15/11/2019, Đoàn cấp tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra 30% các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Đoàn cấp huyện tổ chức kiểm tra 30% UBND các xã, phường, thị trấn. Theo đó, nội dung kiểm tra gồm:

- Kiểm tra kết quả và nội dụng thực hiện theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 về việc Tổ  chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2019 và các văn bản liên quan của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Kiểm tra kết quả và nội dụng thực hiện theo Kế hoạch số 34 /KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 về việc Thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các văn bản liên quan của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Kiểm tra việc thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi  trường trên địa bàn tỉnh  Thừa Thiên Huế.

- Kiểm tra việc thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4279/UBND-DL ngày 01 tháng 7 năm 2019 về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối