Kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT
  
Cập nhật:18/04/2019 9:04:42 SA

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT nhằm tăng cường, chấn chỉnh công tác cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT theo đúng quy định tại Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT. Tránh trường hợp một đối tượng được cấp nhiều thẻ BHYT, dẫn đến lãng phí NSNN.

Theo Kế hoạch, sẽ kiểm tra, rà soát toàn bộ thẻ BHYT đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2016, năm 2017, năm 2018 theo đúng thứ tự đối tượng tham gia BHYT tại Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC. Theo đó, sẽ kiểm tra, rà soát toàn bộ số thẻ BHYT đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp cho các đối tượng đảm bảo đúng theo quy định, mỗi người chỉ được cấp 1 thẻ BHYT. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ thì chỉ xác định một thẻ đóng, hỗ trợ cao nhất.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối