Kiểm tra công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi
  
Cập nhật:14/01/2021 10:19:43 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn hỏa tốc số 406/UBND-NN ngày 14/1/2021 về việc kiểm tra công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầuSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục thực hiện các nội dung Công văn số 11842/UBND-NN ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn kiểm tra với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, về địa bàn huyện A Lưới, Nam Đông để đánh giá hiện trạng, tìm hiểu nguyên nhân việc gia súc bị chết trong thời gian qua; đồng thời hướng dẫn thống kê thiệt hại theo đúng quy định; đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện A Lưới; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2021.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh liên tục cập nhật tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu, thông tin kịp thời và thường xuyên để UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc ứng phó, phòng, chống.

Công văn cũng nêu rõ, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động bố trí ngân sách của địa phương để phục vụ công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc; tập trung chỉ đạo và áp dụng mọi biện pháp tại chỗ để phòng, chống thiên tai giảm thiểu mức độ thiệt hại đối với chăn nuôi; (iii) tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại từng thôn, bản, hộ gia đình tập trung gia súc về chuồng, có biện pháp đảm bảo an toàn chống rét như bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng, thức ăn tinh, làm khô ráo nền chuồng,...

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối