Kiện toàn Hội đồng xét công nhận danh hiệu Nghề truyền thống, Làng nghề và Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:13/10/2021 2:58:52 CH

Ngày 12/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2540/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng xét công nhận danh hiệu Nghề truyền thống, Làng nghề và Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội đồng).

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng: Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Long An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thư ký Hội đồng: Ông Phạm Văn Tần - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn.

Các Ủy viên gồm có: Ông Nguyễn Lương Bảy - Phó Giám đốc Sở Công Thương; Ông Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Bà Trần Thị Thùy Yên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Hồ Dần - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Lê Xuân Nhân - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ. Ông Trần Đình Hằng - Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế; Ông Đặng Mậu Tựu - Họa sĩ, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế; Ông Hoàng Ngọc Tuyên - Nghệ nhân ưu tú, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nghệ nhân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu Nghề truyền thống, Làng nghề, Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối