Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án năm 2019
  
Cập nhật:05/09/2019 9:09:51 SA

Nhằm đảm bảo thời gian thẩm định, phê duyệt dự án chuẩn bị đầu tư năm 2019 theo quy định, làm cơ sở để lập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 6397/UBND-ĐTPT ngày 05/9/2019, yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện các nội dung sau:

- Khẩn trương tiến hành các thủ tục liên quan đến dự án chuẩn bị đầu tư năm 2019, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án theo quy định.

- Hồ sơ dự án đầu tư nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/9/2019 để đảm bảo thời gian thẩm định theo quy định.

- Sau ngày 15/9/2019, sẽ không tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đối với các dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2019.

- Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của mình trong công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đối với các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2019./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối