Khẩn trương khắc phục các tồn tại và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các KCN, CCN
  
Cập nhật:16/08/2019 8:48:10 SA

Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5910 /UBND-CT về việc khẩn trương khắc phục các tồn tại và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các KCN, CCN. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh rêu cầu:

1. Công an tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC&CNCH trong khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) đối với đơn vị quản lý hạ tầng và cơ sở sản xuất; tiếp tục kiến nghị, hướng dẫn và xử lý nghiêm các vi phạm kéo dài, chậm khắc phục.

2. Đối với BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh:

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, quy định về bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu kinh tế, công nghiệp trên địa bàn tỉnh; khẩn trương khắc phục các tồn tại được nêu tại báo cáo.

- Yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp phải đảm bảo hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật liên quan đến công tác PCCC và CNCH trước khi đưa vào hoạt động sản xuất; đối với các khu công nghiệp đã hoạt động yêu cầu khẩn trương bổ sung, đầu tư hoàn chỉnh trong năm 2019.

- Phối hợp với Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước trong KKT, KCN; tạo điều kiện cho các đơn vị đầu tư hạ tầng thực  hiện đúng quy định tại TCVN 2622-1995.

 3. Sở Xây dựng phối hợp, thống nhất với Công an tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp trong việc triển khai áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy thẩm định, cấp phép và quản lý đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình; tham mưu UBND tỉnh ban hành trong năm 2019.

 4. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại CCN theo đề nghị của Công an tỉnh tại văn bản nêu trên; khẩn trương khắc phục các tồn tại được nêu ở báo cáo.

 UBND tỉnh thông báo ý kiến  chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối