Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 18/10/2021
  
Cập nhật:19/10/2021 10:33:23 SA

Ngày 18/10/2021, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh) đã chủ trì cuộc họp trực tuyến để rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh; Bí thư cấp ủy và Ban Chỉ đạo COVID-19 huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh kết luận một số nội dung sau:  

Đánh giá cao sự vào cuộc các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mới theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP. Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới phát sinh nhiều thách thức và nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu thiếu sự kiểm soát chặt chẽ từ bên ngoài vào và đặc biệt là từ địa phương, cơ sở, cụm dân cư.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch của Trung ương và của Tỉnh; căn cứ vào diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của địa phương để tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó chỉ đạo lực lượng chức năng và Tổ phòng chống dịch cộng đồng tăng cường kiểm tra ở cơ sở, tập trung công tác giám sát người từ ngoài tỉnh về đang theo dõi sức khỏe, giám sát, cách ly y tế tại nơi cư trú/lưu trú theo Công văn số 9447/UBND-VH ngày 11/10/2021 về việc hướng dẫn thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành khách đến/trở về Thừa Thiên Huế bằng đường hàng không và Công văn sô 9681/UBND-VH ngày 15/10/2021 về việc hướng dẫn một số biện pháp y tế đối với người đến/trở về tỉnh Thừa Thiên Huế từ các tỉnh, thành khác; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu buông lỏng quản lý, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo nếu để xảy ra tỉnh trang lây lan dịch bệnh từ người về giám sát, cách ly y tế tại nơi cư trú/lưu trú.

2. Giám sát chặt chẽ người và phương tiên vào địa phương bằng giải pháp công nghệ thông tin tại các Chốt kiểm tra liên ngành. Giao Sở Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tại các Chốt kiểm tra.

UBND thành phố Huế duy trì Chốt kiểm tra tại Ga Huế và kích hoạt Chốt kiểm tra tại Bến xe phía Bắc và Bến xe phía Nam; UBND huyện Nam Đông nghiên cứu kích hoạt Chốt kiểm tra tại địa bàn.

Các địa phương, đặc biêt là thành phố Huế kích hoạt các điểm giao nhận hàng hóa, phân công lực lượng giám sát, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát. Các địa phương dọc tuyến Quốc lộ 1A và đường tránh Huế nghiên cứu đề xuất các điểm dừng đỗ phương tiện, hàng hóa, con người... trên địa bàn quản lý; Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh về an toàn dịch bệnh tại các địa điểm này.

UBND cấp huyện cử lãnh đạo Văn phòng làm đầu mối tiếp nhận thông tin, dữ liệu hàng ngày để chủ động trong các giải pháp chống dịch.

3. Đẩy nhanh tiến độ khởi tạo và ứng dụng quét mã QR quốc gia theo Công văn số 9779/UBND-CN ngày 17/10/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thống nhanh chống hoàn thiện kết nối dữ liệu quốc gia để đồng bộ hóa dữ liệu hỗ trợ công tác phòng chống dịch; báo cáo hàng ngày về việc triển khai quét thẻ QR code về Ban Chỉ đạo theo quy định.

4. Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin với mục tiêu phấn đấu đạt 100.000 mũi/1 ngày. Theo đó, Sở Y tế huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng để tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và các điểm tiêm chủng lưu động; bố trí lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tại các điểm tiêm, đảm bảo tiêm chủng nhanh nhất nhưng phải an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy trình. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tiêm vắc xin phòng COVID-19; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất sẵn sàng phối hợp với Sở Y tế để triển khai kế hoạch tiêm chủng tại địa phương; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn khẩn trương rà soát, lập danh sách nhu cầu tiêm; huy động tối đa lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thanh niên, sinh viên… trên địa bàn để nhập dữ liệu tiêm chủng xin phòng COVID-19 lên Hệ thống tiêm chủng xin phòng COVID-19 với tinh thần “Tiêm đến đâu nhập đến đó".

5. Bộ Chỉ huy Quân sự, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, có phương án mở rộng các khu các ly tập trung theo phân cấp quản lý; đồng thời chỉ đạo các địa phương cấp xã rà soát, xây dựng khu cách ly tập trung cấp xã để chủ động ứng phó trong tình hình dịch bệnh tăng cao.

6. Sở giao thông chuẩn bị phương án để đưa các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đi vào hoạt động.

7. Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Lào đang diễn biến phức tạp, dự báo xu hướng công dân từ Lào về sẽ tăng trong thời gian tới, do vậy đề nghị các địa phương thống kê công dân đang làm việc và sinh sống tại Lào; tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh theo quy định.

8. Về công tác y tế

- Đối với thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc: yêu cầu hiện nghiêm túc biện pháp y tế theo mức độ 4; thực hiện xét nghiệm tầm soát cho người dân một cách hiệu quả và bảo đảm an toàn.

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện truy vết các ca nhiễm mới để nhanh chóng phát hiện nguồn lây, cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng nhanh, kịp thời với diễn biến dịch bệnh ngay khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng hoặc trong trường hợp số ca mắc COVID-19 tăng nhanh.

- Chủ động mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế kịp thời đáp ứng với các diễn biến dịch bệnh.

UBND tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

ết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 18/10/2021
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 18/10/2021
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối