Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10
  
Cập nhật:05/06/2021 3:31:34 CH

Ngày 5/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 nhằm xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có đủ phẩm chất đạo đức, có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất xắc, tiêu biểu cho loại hình ngành, nghề nghệ thuật để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10.

Theo đó, tiến độ thực hiện cụ thể như sau:

Thời gian Hội đồng cấp cơ sở nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10: Chậm nhất là ngày 20/6/2021. Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp tỉnh: Chậm nhất là ngày 15/7/2021 (tính theo dấu bưu điện).

Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập để xét hồ sơ đề nghị tặng xét danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 do các Hội đồng cấp cơ sở trình theo quy định. Hội đồng cấp tỉnh đăng công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian 07 ngày làm việc. Thời gian tổ chức họp Hội đồng cấp tỉnh: Từ 20/8/2021 đến 27/8/2021. Thời gian Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước (Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước): Chậm nhất là ngày 05/9/2021 (tính theo dấu bưu điện).

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Văn hóa và Thể thao đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

Sở Văn hóa và Thể thao sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi Vụ Thi đua, Khen thưởng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/8/2021 đến 04/9/2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi gặp mặt các “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ công bố Quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối