Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  
Cập nhật:09/07/2021 9:32:03 SA

Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Xây dựng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đối với mục tiêu phát triển chính quyền số, phấn đấu đến năm 2025 đạt: 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số, kỹ năng quản lý nghiệp vụ trên nền tảng số. 100% hoạt động quản lý nhà nước sử dụng văn bản điện tử có ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với trục trao đổi văn bản Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước (ngoại trừ các văn bản mật theo quy định). 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính, kết nối mạng, cài đặt phần mềm bảo mật để phục vụ công vụ. 100% công chức, viên chức được trang bị chữ ký số. 100% lãnh đạo cấp phòng trở lên được trang bị thiết bị ký số bằng SIM điện thoại di động. 100% nội dung công việc được giải quyết trên môi trường mạng...

Đối với mục tiêu chuyển đổi số phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 đạt: 100% thủ tục hành chính áp dụng các giải pháp công nghệ để triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. 100% thông tin quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị được công khai trên mạng để hỗ trợ tra cứu thông tin. 100% hồ sơ năng lực của doanh nghiệp được quản lý đầy đủ thông tin và sử dụng xuyên suốt trong quá trình giao dịch công vụ. Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ (GIS, BIM) hỗ trợ công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin.

Đối với mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin, phấn đấu đến năm 2025: đưa và khai thác, sử dụng các sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin, có đầy đủ bản quyền. Tăng cường khả năng phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin, nguy cơ bị tấn công mạng. Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động về trách nhiệm và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin, an toàn mạng.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Kế hoạch đề ra 07 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm: Chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; Phát triển hạ tầng số; Phát triển dữ liệu; Xây dựng nền tảng số, phát triển các ứng dụng, dịch vụ; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Phát triển nguồn nhân lực.

Theo đó, Kế hoạch cũng triển khai các giải pháp thực hiện sau: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Phát triển các mô hình kết hợp giữ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ. Thu hút các nguồn lực công nghệ thông tin.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối