Kế hoạch triển khai hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và UNDP giai đoạn 2022- 2023
  
Cập nhật:13/08/2022 4:24:53 CH

Ngày 12/8/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND triển khai hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và UNDP năm 2022 và năm 2023 nhằm triển khai nội dung hợp tác đã ký kết giữa UBND tỉnh và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) toàn diện và tập trung vào những vấn đề mang tính chiến lược của Thừa Thiên Huế về xây dựng và phát triển trong thời gian tới theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Đồng thời, tăng cường hợp tác trong các hoạt động phát triển bền vững; hỗ trợ công tác ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường việc đổi mới và phát triển đô thị carbon thấp thông minh thông qua việc phổ biến chỉ số khí hậu doanh nghiệp đến các doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế và triển khai Sáng kiến Giao thông điện Xanh; hỗ trợ tỉnh xây dựng Kinh tế tuần hoàn, góp phần phát triển mạng lưới kinh tế tuần hoàn và kết nối với hệ thống kinh tế tuần hoàn toàn quốc.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện 04 nội dung chính sau: Thích ứng với biến đổi khí hậu và Bảo tồn đa dạng sinh học; Đổi mới và phát triển đô thị carbon thấp thông minh; Kinh tế tuần hoàn; Dự án Làng hòa bình Hàn Quốc - Việt Nam.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối