Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 (từ ngày 15/11- 15/12/2019)
  
Cập nhật:10/09/2019 2:43:55 CH

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với Chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Kế hoạch triển khai nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm, thu hút sự quan tâm tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực và xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc nhằm giảm thiểu tiến đến chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Theo đó, sẽ tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới kết hợp với các sự kiện khác một cách có hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Cụ thể, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, Kế hoạch còn triển khai các hoạt động khác liên quan như: Tổ chức diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn các nội dung liên quan đến chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019; Sản xuất, phát hành các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng...

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối