Kế hoạch tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng hành cùng nông dân Thừa Thiên Huế, với chủ đề “Phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực”.
  
Cập nhật:09/11/2019 8:46:57 SA

Để tiếp tục hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông sản, các sản phẩm chủ lực của địa phương, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, ngày 8/11/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng hành cùng nông dân Thừa Thiên Huế, với chủ đề “Phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực”.

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng hành cùng nông dân Thừa Thiên Huế, là dịp để Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe và trao đổi những vấn đề liên quan trong hoạt động sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của địa phương;

Với chủ đề “Phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực”, Hội nghị nhằm phổ biến kiến thức, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh (SXKD) gắn với chuỗi giá trị cho các hộ nông dân trong quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm nông sản ra thị trường, góp phần nâng cao thu nhập của các hộ nông dân cũng như thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở lắng nghe, đối thoại, Hội nghị hướng đến các giải pháp trong thực hiện chính sách và đề ra chương trình hành động của các cấp các ngành nhằm hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho hoạt động sản xuất của bà con nông dân trong thời gian tới.

Dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 15/11 đến 25/11/2019.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối