Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
  
Cập nhật:15/05/2021 3:42:05 CH

Ngày 14/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).

Cuộc thi nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) cho thanh niên, học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng. Qua đó, lựa chọn, tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh, ươm tạo các ý tưởng, dự án KNĐMST tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; tập trung cho lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin. Đồng thời, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp hay và có tiềm năng phát triển.

Đối tượng dự thi là các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nội dung và thời gian thực hiện cụ thể như sau:

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian

1

Công tác chuẩn bị

 

1.1

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi

 

Tháng 4-5/2021

1.2

Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi

1.3

Thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi

1.4

Họp Ban Tổ chức Cuộc thi

2

Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động

 

2.1

Triển khai, phát động Cuộc thi

Tháng 5/2021

2.2

Thông báo, tuyên truyền, phổ biến, quảng bá về Cuộc thi trên các kênh thông tin

Tháng 5-8/2021

2.3

Hướng dẫn viết hồ sơ dự thi

Tháng 5-8/2021

2.4

Vận động các đơn vị tài trợ cho Cuộc thi

Tháng 5-9/2021

3

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ Cuộc thi

 

3.1

Tập huấn, tọa đàm về kiến thức, kỹ năng KNĐMST cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân liên quan

Tháng 5-9/2021

3.2

Tập huấn về kỹ năng thuyết trình, lập kế hoạch; tổ chức kết nối cố vấn khởi nghiệp cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn tham gia vào vòng chung kết

Tháng 7-9/2021

3.3

Xây dựng Phóng sự tổng hợp về Cuộc thi

Tháng 9/2021

4

Công tác chấm thi

 

4.1

Họp Ban Tổ chức Cuộc thi, chuẩn bị công tác chấm thi, công tác xét hỗ trợ

Tháng 9/2021

4.2

Xây dựng và ban hành quy chế chấm thi, thang điểm chấm các hồ sơ dự thi

Tháng 8-9/2021

4.3

Thành lập Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo và chung kết)

Tháng 9/2021

4.4

Tổ chức chấm thi vòng sơ khảo

Tháng 9/2021

4.5

Tổ chức chấm thi vòng chung kết

Tháng 9/2021

4.6

Họp Hội đồng giám khảo về kết quả chấm thi

Tháng 9/2021

4.7

Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả Cuộc thi

Tháng 9/2021

5

Tổ chức hội nghị tổng kết, trưng bày và công bố kết quả Cuộc thi

Tháng 10/2021

 

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối