Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn đến năm 2030
  
Cập nhật:27/05/2023 10:58:35 SA

Ngày 24/5/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch số 191/KH-UBND thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 với những mục tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng bình quân chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 10 - 12%/năm  (trong đó, giai đoạn 2021-2025 đạt 10 – 11%/năm; giai đoạn 2026-2030 đạt 11-12%/năm). Phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GRDP đạt khoảng 33 - 35%; trong đó, tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong công nghiệp chiếm 85 - 90%. Tỷ lệ tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP giai đoạn 2021-2030: Đảm bảo cung cấp nhu cầu về năng lượng với tỷ lệ tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP giảm 1-1,5% năm. Cường độ năng lượng sơ cấp đến năm 2030 đạt 420-460 kgOE/1.000 USD GDP. Tốc độ tăng trưởng bình quân kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021-2030 tăng khoảng 10 - 12%/năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt khoảng 1,6 tỉ USD và năm 2030 đạt khoảng 2,5 tỉ USD…

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch đã triển khai những giải pháp cho các như nội dung trọng tâm. Cụ thể, đối với việc tái cơ cấu ngành công nghiệp, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp; tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển công nghiệp. Tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh gắn với đảm bảo môi trường. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt đối với các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển. Tập trung đầu tư và phát triển hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hệ thống xử lý nước thãi các khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển ngành công nghiệp Tập trung phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của ngành công nghiệp

Về tái cơ cấu ngành năng lượng, ưu tiên khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch. Đẩy mạnh tìm kiếm và phát triển các loại năng lượng sạch mới. Chú trọng phát triển nhiệt điện khí sử dụng LNG. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án điện tận dụng nhiệt khí thải nhà máy xi măng trên địa bàn. Đảm bảo tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15 - 20% năm 2030. Khuyến khích phát triển các dự án đầu tư hệ thống tích trữ năng lượng để vận hành tối ưu hệ thống và tích hợp năng lượng tái tạo nhằm ổn định cung cầu năng lượng, đảm bảo phân phối điện tới các vùng nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo. Ưu tiên đầu tư các dự án công nghiệp tiêu thụ ít năng lượng và có hiệu quả về kinh tế-xã hội. Không cấp phép đầu tư đối với các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng; khuyến khích các hộ tiêu thụ sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nhất là trong công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và giao thông. Đảm bảo khai thác, phân phối và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Phấn đấu tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng thương mại trên địa bàn đạt khoảng 4,5-5% vào năm 2025 và khoảng 6,0 – 7,0% vào năm 2030

Về tái cơ cấu lĩnh vực xuất nhập khẩu, tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu. Phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu, nâng cấp cơ sở hạ tầng kho vận, giảm chi phí logistics. Quản lý và kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất trong nước và hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý. Nâng cao vai trò của Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp hạt nhân, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị xuất khẩu quy mô lớn…

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 kế hoạch số 191/KH-UBND thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối