Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020
  
Cập nhật:21/02/2020 8:20:48 SA

Ngày 19/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm.

Theo Kế hoạch, phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2019; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người được đặc xá, tù tha, tha tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%; bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% số đối tượng truy nã mới phát sinh;..

Nhằm đạt những chỉ tiêu đề ra nói trên, Kế hoạch đã triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối