Kế hoạch thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023
  
Cập nhật:30/05/2023 9:19:55 SA

Ngày 29/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 197/KH-UBND thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) năm 2023 với các mục tiêu cụ thể sau:

Đối với PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phấn đấu duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99%; Duy trì tỉ lệ trẻ học 2 buổi trên ngày đạt 100%; Tỉ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình mầm non đạt 99%; Tỉ lệ trẻ 3-5 tuổi ra lớp đạt 90%...

Đối với PCGD cấp tiểu học, phấn đấu duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD cấp tiểu học mức độ 3. Duy trì tỉ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỉ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 98%. Tỉ lệ trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học: 99,5%. Trong đó, tỉ lệ trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%...

Đối với PCGD cấp trung học cơ sở, phấn đấu duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD cấp trung học cơ sở mức độ 2, trong đó có ít nhất 78% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD cấp trung học cơ sở mức độ 3. Tỉ lệ huy động học sinh 11 tuổi vào lớp 6 đạt 99,8%. Tỉ lệ thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi tốt nghiệp chương trình Trung học cơ sở đạt 97%...

Đối với Xóa mù chữ (XMC), phấn đấu duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn XMC mức độ 2. Tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ đạt 99,9%. Tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ đạt 99,6%. Tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ đạt 98,6%...

Đối với công tác phổ cập cấp trung học phổ thông, phấn đấu tỉ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022-2023 đạt 99,5%. Số học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022-2023 vào học lớp 10 Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Trung cấp nghề: 95% (trong đó vào học lớp 10 Trung học phổ thông: 85%, lớp 10 Giáo dục thường xuyên: 3%, Trung cấp nghề: 7%)….

Để đạt được những mục tiểu nói trên, Kế hoạch triển khai các giải pháp chủ yếu đối với các nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác PCGD, XMC; Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tiếp tục củng cố vững chắc và phát triển kết quả PCGD, XMC; Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho thực hiện PCGD, XMC; Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC.  

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối